Training: Een veilige werksfeer

Stop en voorkom pesten en intimidatie op de werkvloer

Een training voor teams en afdelingen

‘Bij ons op het werk wordt niet gepest.’

O nee? Weet je dat zeker?

  • Is er bij jullie nooit een leidinggevende die onterecht uitvalt naar een werknemer en daarmee weg komt?
  • Weet je zeker dat jij met je collega’s één front vormt als een collega over de grens gaat?
  • Wordt er bij jullie niemand genegeerd, wordt er niet geroddeld, is er nooit onterechte en heftige kritiek op steeds dezelfde persoon?

Misschien toch wel? Dan nog een vraag:

Wie is volgens jou verantwoordelijk voor die veilige sfeer?

  • Je leidinggevende?
  • De directie?
  • Je collega’s?
  • HR/Persooneelszaken?
  • De vertrouwenspersoon?
  • De ondernemingsraad?
  • ... Jij?

'Wij met zijn allen'

Denk je nu:

Ja, misschien weet ik niet goed hoe veilig de werksfeer bij ons is en

Ja, we zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor

Dan is deze training voor jou, met je team- of afdelingsgenoten: Een veilige werksfeer creëren en behouden. 

Want:

Omstanders hebben een cruciale rol 

Onderzoek laat zien dat omstanders als jij bepalen of pesten en intimideren doorgaat en escaleert of dat het stopt.

Bovendien: weet dat pesten en intimidatie niet alleen gevolgen heeft voor de gepeste. Ook als omstander voel je je minder veilig op je werk. Ook jij hebt minder zin om naar je werk te gaan, voelt je gestrest en verzuimt mogelijk vaker.

1 miljoen werknemers per jaar

De kans is groot dat je om je heen intimidatie of pestgedrag waarneemt of ooit hebt meegemaakt. Kille cijfers laten namelijk zien dat 8 procent van de werknemers gepest wordt. Ongewenst gedrag komt zelfs op het dubbele percentage uit: 16 procent. Dat is zo’n 1 miljoen werknemers per jaar.

Dit gaat ten koste van de gezondheid van de gepeste en de omstanders, en kost ook het bedrijf veel productie en geld. 

Ruim 900 miljoen euro per jaar 

Alleen al mensen die gepest worden verzuimen 7 dagen per jaar meer dan andere werknemers. Cijfers van TNO uit 2016 laten zien dat het 4 miljoen euro kost aan extra verzuimdagen per jaar. Nog eens 900 miljoen aan aanvullende kosten voor loondoorbetaling, en dan heb je het nog niet over verlies van productiviteit en  extra kosten als imagoschade, juridische trajecten, verzuimbegeleiding.

Hoogste tijd dus om hier structureel wat aan te doen.

Hoe stop je pesten en intimideren?

Voor de gepeste zelf is dat vaak erg lastig. 

Als omstanders heb je, met elkaar, veel meer invloed en macht.

En hoe eerder die het pest- en intimidatiegedrag aan de kaak stellen, hoe groter de kans dat het helemaal stopt en dus niet verder escaleert.

Omgekeerd: laat je het gebeuren, dan is de kans groot dat het escaleert en steeds erger wordt.

Hoe krijg je een veilige werksfeer?

Natuurlijk heeft de organisatie een rol in het beteugelen en stoppen van pesten en intimidatie: met anti-pestprotocollen; vertrouwenspersonen, voorbeeldgedrag van directie en leidinggevenden.

Ze moeten ook wel, want de arbowet  verplicht werkgevers om een anti-pestbeleid te voeren.

Pesten in intimideren worden niet minder

Maar een formeel anti-pestbeleid, de aanwezigheid van vertrouwenspersonen, de verplichting in de wet: het helpt tot nu toe te  weinig om het pesten op de werkvloer te verminderen en te stoppen. De percentages gepesten blijven jaar op jaar gelijk. 

De omstanders hebben een rol

Misschien komt dat wel doordat de rest van de werknemers vaak vergeten worden. Die rol van de omstanders. Jij.

Daarom heb ik deze training ontwikkeld:

Wat biedt deze training?

In deze training gaan we niet alleen praten. Juist niet. Het gaat om ervaren, want door ervaren leer je veel meer en beklijft dat wat je leert vele malen meer. 

Je ervaart wat veiligheid voor jou betekent. En wat voor je collega.

Je ontdekt je natuurlijke rol als het gaat om misstanden stoppen.

Je ontdekt de waarde van open communicatie en hoe jij en jullie er samen voor zorgen dat de werksfeer werkelijk veilig is. Voor iedereen.

Je leert er te zijn voor elkaar, als jij je bekneld voelt en als je ziet dat het een ander overkomt. 

Vooralsnog als pilot op maat voor jullie

Let op:

Ik heb deze training als proef ontwikkeld en gegeven aan bekenden en vrienden en tijdens mijn examen voor Body & Mind Language trainer. Het is dan ook een echte BML-workshop, waar lichaam en geest samen komen. Je houding in moeilijke situatie is cruciaal.  

Reacties op mijn concept-training

‘Wauw, dit maakt echt bespreekbaar wat intimiderend en pestgedrag teweeg brengt.’

‘Ja, inderdaad, ik had ook zo’n collega die best wel over het randje ging. Ik liet dat maar zo. Maar dat was natuurlijk niet goed.’

‘Bijzonder om te merken hoe precair veiligheid is en hoe jezelf veilig voelen voor iedereen verschillend is.’

‘Best confronterend.’

Heb je interesse in deze training?

Vooralsnog geef ik de training als pilot en maak hem op maat voor jullie bedrijf, organisatie, team, afdeling.

Interesse?

Neem contact met me op: mail naar leonore@leonorenoorduyn.nl

Ben jij degene die gepest, geïntimideerd, lastig gevallen is of wordt? Dan is individuele coaching wellicht wat voor jou. 

Foto: Tiago-bandeira, via Unsplash